Dnes je 18. června 2024 a svátek má Milan 26°C | Zítra Leoš 27°C

Projekty

Neformální sociální péče

Podpora komunitní sociální práce a neformální sociální péče na území MAS Lípa pro venkov, z.s., reg. číslo projektu CZ.03.02.01/00/22_008/0000070

Přívětivý Mikroregion Čáslavsko

Webové stránky Mikroregionu Čáslavsko byly zpracovány v rámci projektu Přívětivý Mikroregion Čáslavsko, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016770. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Revolution train

REVOLUTION TRAIN je unikátní projekt zaměřený na protidrogovou prevenci. Vlak jezdí po celé Evropě a jednou ze zastávek je opakovaně také Čáslav.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Hlavním přínosem realizace MAP je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. MAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Je zpracován ve spolupráci s partnery.

Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb v ORP Čáslav

Podpora procesů plánování sociálních služeb 

Aplikace Mikroregion