Dnes je 16. července 2024 a svátek má Luboš 20°C | Zítra Martina 25°C

Sociální služby

Mikroregion Čáslavsko je poskytovatelem neformální sociální péče v rámci projektu „Podpora komunitní sociální práce a neformální sociální péče na území MAS Lípa pro venkov, z.s.", reg. číslo projektu CZ.03.02.01/00/22_008/0000070 Realizace: od 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025

Projektem budou realizovány aktivity: 

  • Podpora komunitního života na obcích - Komunitní centra + Pracovník pro komunitní práci s rodinami a jejich dětmi

  • Pracovníci neformální sociální péče

V rámci neformální soc. péče je cílem nastavit záchrannou síť zejména pro seniory, kteří žijí osamoceni (v sociální izolaci), která plíživě zhoršuje jejich psychický a zdravotní stav. Tito senioři většinou nejsou klienti soc. služeb (nebyl jim přiznán příspěvek na péči, nevyužívají sociální služby a podpory), ale jejich stav je na pokraji soběstačnosti či životního minima nebo již překročili hranici chudoby. U seniorů dochází často ke zhoršení stavu úrazem, který upoutá seniora na lůžko. Z nemocnice se pak v případě, že nemá pečující osobu, nevrací a odchází do LDN. Tito senioři v případě drobné výpomoci nebo navázáním na soc. služby mohou být soběstační a někdy i pro komunitu přínosem – někteří jsou např. žijícími kronikami obce. Také někteří samoživitelé či nízkopříjmové rodiny se snaží svou situaci na pokraji chudoby zvládat sami, mnohdy netuší nic o možnostech pomoci a podpory. Viditelným nedostatkem se jejich sociální status propadá hlouběji a trpí sociálním vyloučením.

Pracovníci budou pomáhat klientům s neformální sociální péčí (mimo ZSS 108/2006 Sb.), kteří nemají nárok na příspěvek na péči nebo si o něj nepožádali, s cílem zajistit jim co nejdelší soběstačnost v domácím prostředí. Může jít o dovoz obědů, aktivizace, zprostředkování pomoci a péče (sociální služby), příprava seniora nebo potřebného k lékaři, doprava k lékaři, pomoc při zajištění osobních záležitostí, pomoc při zajištění drobných oprav bytu či domu, pomoc při nastavení chytrého telefonu nebo pomoc při účasti na komunitních aktivitách v obci, vyhledávání klientů, vyhodnocování jejich situace, mapování potřeb klientů, podpora, síťování služeb a zapojení se do mezioborové spolupráce.

U jiných cílových skupin půjde o „životní“ poradenství, kdy pracovník vycítí potřebu, lze klientovi doporučit zdravotní či soc. službu, která bude danou potřebu řešit.

Pracovník bude tyto služby síťovat tzn. měl by znát území a poskytované služby a navzájem je propojovat.

 

Kontakty na neformální pracovníky sociální péče pro oblast Mikroregion Čáslavsko:
Ing. Anna Kodlová, tel. 724 026 282
Mgr. Hana Veselá, tel. 601 525 870
E-mail: caslavsko.socialni@gmail.com

Leták s vybranými kontakty ke stažení zde

 

Logo EU

 

 

 

 

 

Fotogalerie 2

Aplikace Mikroregion